"Fingersopp"


Denne har jeg ikke sett før. Hva kan det være? Nordmøre, 10.august.


Replies

Kva habitat veks den i? Ser litt ut som vegkant e.l.?
Det stemmer. Den sto i kanten av en skogsbilvei som går gjennom et granplantefelt
Ok. Det kan vere gråfiolett køllesopp, som gjerne finst i granskog. Den er ikkje kjent frå Møre og Romsdal, men er ganske utbreidd i Trøndelag. Alternativet er røykkøllesopp, raudlisteart i semi-naturleg eng/grasmark. Eg skal sjå litt nærare på denne, og gi deg tilbakemelding.
Vanskeleg å konkludere sikkert på denne, men eg trur framleis at ein litt småvokst gråfiolett køllesopp er beste forslag, veksestaden tatt i betraktning.