Eleocharis?


Fra Marnardal, Lindesnes kommune, Agder, 16. september.
I vannkanten av Mandalselva. Kommer ingen vei med denne og testet til slutt orakelet som foreslår Eleocharis acicularis (nålesivaks).
Synes dette stemmer heller dårlig og forsøker meg her.

Leif
Replies

Eleocharis er det ikke. De har ikke stengelblad.

Vanskelig å kjenne igjen viktige blomsterdetaljer. Kan være en puslete Juncus, f.eks. J. alpinoarticulatus el., eller kanskje en Isolepis setacea som i det minste likner ganske mye i habitus.

Jeg ville nok ha dissekert blomster/sett nøye på frukt før jeg gir dette et navn. Kikk på et tverrsnitt av bladene for å se om de har langsgående luftekanaler.
Takker. Jeg får sjekke ved en senere anledning. Så ut til å være en stor bestand.
Tok inn bildet i Photoshop og forsøkte å få mer ut av blr.detaljene -- ikke lett da oppløsningen ikke helt strekker til. Men inntrykket av en Isolepis setacea bustsivaks holder seg.

Om du kan ta gode nærbilder av blr.standen, samt å sjekke bladtverrsnittet fror nærvær av evt. luftekanaler, så kan vi nok få navnsatt denne.
Det skulle jeg gjerne gjort. Problemet er bare at funnstedet er 18 mil unna der jeg bor, og har ingen planer om å reise tilbake med det første. Derfor må det nok vente helt til neste år. Ganske spesielt hvis dette faktisk er Isolepis setacea. Sjekket artskart. Her er nesten alle plottene på kysten av Jæren og nordover til sørlige Hordaland. Noen få registreringer i områdene rundt Oslofjorden.
Slike utbredelseskart viser ofte hvor botanikerne har vært. Ikke nødvendigvis hvor en spesifikk art finnes.

Bustsivaks er en beskjeden liten plante som ikke gjør så mye av seg, og derfor er den lett å overse. Spesielt gjelder det på ettersommeren hvor plantene begynner å visne. Jeg har selv lett lenge på kjente lokaliteter før jeg fant den .....
Jeg skal i alle fall sjekke lokaliteten ved en senere anledning. Synd det er så langt unna og at det ikke vil skje før neste år.
Plantene er nok der neste år også. Så da kan mysteriet finne en løsning.