Røye og gyting


Hei,
Vi har vært på hytta og fisket røye (Salvelinus alpinus) på en gyteplass. Da dukket dette spørsmålet opp: kommer røya som skal gyte tilbake til den gyteplassen der den selv er klekket?
Replies

Har ikke fasit, men det virker trolig. Røya er en laksefisk, så en kan tenke seg at den også har samme trang til "å vende hjem". Det finnes også røyestammer som vandrer ut i saltvann, og kommer hjem for å gyte "sjørøye".
Hjemvending finnes ellers i alt fra fisk til amfibier og trekkfugl.