Nøstepiggknopp, ikke så typisk?


Hei

Jeg har funnet noe som med lids nøkler ut som nøstepiggknopp.

Bladets bredde er i midten 12mm og på tuppen ned til 6mm, kjølen går helt til tuppen.

Bladene er ikke særlig høyere opp en akset. Noe det da skulle vært ifølge lids.

Det er også noe som går imot fotofloraen til NIVA. Nebbet er hele 4mm langt (ikke 1), og frukten er totalt nesten en cm langt (ikke 4mm).

Jeg målte ikke flytebladene, men fra bunnen er de trolig en del lengre en 0.5m.

Rødbyvannet i helgen, på Hurum. Virket heller eutroft en mesotroft. Det var da i et større vann, men i en «bukt» på nordsiden uten synlig erodering.

Setter pris på en bekreftelse på arten, eller evt. en rettelse :)


-- Posted via biolog --
Replies

Tror heller det er rankpiggknopp. Fruktene tyder på det. Arrflatene på nærbildet likner mest på rankpiggknopp. Fruktstørrelse og langt nebb drar i samme retning.

I parentes: slike avvikende former gjør avgrensningen særlig til flótgras vanskelig, og som kjent finnes det en hybrid S. x splendens mellom de to. Men den pleier å ha dårlig fruktsetting og din plante ser jo nokså normal ut i dette henseendet.
Aha! Det forklarer godt fruktene.

Legger til et tvernsitt av bladet tupp, og fra den nederste del av et av de store stengelbladene.

I lids står det at den skal ha en tydelig smal kjøl nederst, har den det? Ser at den ligner ganske mye på bildet ditt i fotofloraen til rankpiggknopp. Men jeg tolket det først til at smal ville betydd at sidene ville vært konvekse.

Med «tror» er det best å kun sette den på slekt i artsobs?

Takk for all hjelpen


-- Posted via biolog --
Denne kan nok forsvares å bli registrert som Sparganium emersum.

Husk at planter i vann har omskiftelig utseende ....
Flott, takk! Jeg ser fram til å se mer av denne variasjonen :)


-- Posted via biolog --