Sopp på branntomt


Fant denne på branntomt i furuskog i Lommedalen i går. Tallrik på mosekledd skogsbunn. Hvilken art kan dette være?
Replies

Jeg ville gjettet på rødbrun fleinsopp eller kanskje skogfleinsopp.
Ikke alltid like lett å si hva som er hva av disse.
Takk for svar. Ser av litteraturen at både størrelse, utseende og økologi stemmer godt med rødbrun fleinsopp. Men hva skiller egentlig denne sikkert fra skogfleinsopp?
Skogfleinsopp er angitt til å ha litt mindre sporer, og til å vokse på vedrester sommer til høst.
Rødbrun fleinsopp vokser året rundt blant mose, bl.a. bjørnemose.

Synes det taler for at ditt funn er rødbrun fleinsopp. Men kanskje greit å vente på flere innspill.