Danseflue


Hvilken danseflue? Kom til lys, Neslandsvatn 21. mai.
Replies

Litt usikker på denne (Rhamphomyia sp.), så den burde hatt ein tur under lupa.

Terje
Tusen takk! Sender den i posten.

Morten
Denne viste seg å vere Rhamphomyia nitidula.

Terje
Tusen takk!

Morten