Kjuke


Hva er dette? Veldig fin.
Replies

Vet ikke, men prøv å poste under Spør om Sopp, så får du nok svar.
Denne seksjonen er mest for tekniske spørsmål om nettsiden Artsobservasjoner, så det er ikke sikkert at de soppkyndige ser spørsmål her.
Av ren nysgjerrighet har jeg flyttet denne til Spør om sopp.
I ventetida kan ein jo begynne ein stad. Eg ville ha starta på silkekjuke.