Hvilken art er dette?


hva heter denne busken?
Replies

Bildene er litt små, så jeg får ikke mye ut av dem. Mitt første forslag er rødhyll:
https://snl.no/r%C3%B8dhyll
Det er et høyst usikkert forslag!
For å få bedre svar hadde det vært en fordel med bilder av (visne) blader, knopper og eventuelle rester av blomster/frukter.