Slimsopp på død ved?


Funnet på morken låg i bjørkeskog i Vauldalen, Røros 15.8. Hvilken art kan dette være?
Replies

Den hører nok hjemme i Trichia botrytis komplekset. Jeg kan godt se på den om du har belegg.
Takk for svar. Jeg tok dessverre ikke belegg av dette funnet. Kan denne like fullt bero som Trichia botrytis, dog uten bestemmelse av hvilken variant innen komplekset?
Det er ikke snak om varianter, men en del Trichia arter som er ganske like, selv med mikroskop er det ikke enkelt å skille dem. Vil bare presisere at jeg kan ikke gå god for at det er T botrytis du har funnet Du kan lese om dem her: https://www.researchgate.net/profile/Lothar-Krieglsteiner/publication/281823641_Revision_der_Arten_der_Trichia_botrytis-Gruppe_mit_besonderer_Berucksichtigung_von_Trichia_subfusca_Rex/links/55f9959308aeba1d9f1eaeb7/Revision-der-Arten-der-Trichia-botrytis-Gruppe-mit-besonderer-Beruecksichtigung-von-Trichia-subfusca-Rex.pdf
Takk for spennende link og presisering av «Trichia komplekset». Da lander vi denne som Trichia sp. - samt påminning om viktigheten av belegg for slike funn.;-)
smile