Blekksopp på elgmøkk


Denne vevre saken ble funnet på elgmøkk. I andre beslektede tråder har det blitt etterlyst ring på stilken. Den er tydelig her.
Er det andre muligheter enn døgnblekksopp Coprinopsis ephemeroides?
Dag H
Replies

Ser jo veldig sånn ut. "På møkk, særlig fra elg og hest, året rundt", heter det visst i beskrivelsen.
Når det er sagt, så er jo disse slektene veldig ofte mikroskopvare.
Takk for delvis bekreftelse. Jeg hadde en mistanke om at det kunne være vanskelig å si noe skråsikkert om denne.
Du hadde jo åpenbart flaks med timingen da du fant dem i "sin beste alder".
Det er vel ikke lange tidsvinduet det er snakk om.
Tenker at ringen på stilken er det sikreste tegnet på C. ephemeroides fra et makroskopisk perspektiv.