strontium og planter


Hvis det er påvist høye nivåer av strontium (Sr) i en vannforekomst, som sannsynlig er relatert til naturlig kalksteinsforekomst.
Kan vannet med høyt innhold av Strontium (Sr) anses som en god vannkilde for dyrking av grønnsaker?
Er strontium et grunnstoff planter vil ta opp som næring?
Er det farlig for mennesker og spise grønnsaker dyrket på vann med høyt innhold av strontium (Sr)?
Replies

Naturlig strontium er lite radioaktivt, mens 90Sr fra atomreaksjoner er radioaktiv.
Sr oppfører seg som kalsium Ca, og det ser ikke ut til at det er skadelig i rimelige mengder:

The human body absorbs strontium as if it were its lighter congener calcium. Because the elements are chemically very similar, stable strontium isotopes do not pose a significant health threat. The average human has an intake of about two milligrams of strontium a day.[80] In adults, strontium consumed tends to attach only to the surface of bones, but in children, strontium can replace calcium in the mineral of the growing bones and thus lead to bone growth problems.

https://en.wikipedia.org/wiki/Strontium

I og med at Ca og Sr er konkurrenter i opptak, så kan det vel tenkes at mye Ca gir tilsvarende mindre Sr i plantene?

Ellers, kan det nevnes at strontium er et av grunnstoffene arkeologer måler for å finne ut hvor mennesker kommer fra. Mengden av strontium gir en signatur som vises i bein og tenner. Og den varierer etter hvor de har levd.