Sprøsopp ved foten av levende bjørk


Funnet 7. oktober 2022 ved foten av levende bjørk, Solheim gravplass i Bergen.

Hattediameter 7-8 centimeter. Ingen tegn til velum. Ubetydelig lukt.

Tenker dette er stor knippesprøsopp, Homophron spadiceum.
Virker større og mer robust enn vintersprøsopp, som vel er den
eneste "forvekslingsarten" jeg kommer på.