Rustsopp på sildreblader?


Funnet på sildreblader i fuktsig i fjellhei like over tregrensa 4.7 i Breheimen nasjonalpark. Kan dette være en av rustsoppene?