Rådyr


Jeg har et spørsmål om hvorvidt rådyr har " løpeblod". Blodspor i snøen ble en diskusjon på en nettside og forklart med at rådyret blødde på grunn av at den var blitt kjønnsmoden. Meg bekjent er rådyr kjønnsmodne tidligst et år gamle og brunsttiden er på sommere ( parrer seg i juli/ august), og de fødes på forsommeren. Medfører det riktighet at et rådyr " blør" i januar/februar? Aldri sett eller hørt om.
Hilsen Heidi Andreassen
Replies

Høres jo ikke sannsynlig ut. Er nok noen slags skade.
Har sett bildene. Jeg vil si at forklaringen høres veldig usannsynlig ut. Har sett MYE rådyrspor opp gjennom årene, på alle årets tider. Dette syntes å være ganske åpenbart at det var blødning fra en skade. På bildene som var publisert var det dessuten ganske åpenbart at dyret har slept minst ett av beina etter seg, og sporet var langt fra typisk ganglag for rådyr - så det er nok noe som ikke var helt bra. Så kan det selvsagt skyldes mye forskjellig (det var vel antydet hund), både et angrep fra hund eller et annet stort rovdyr, men også påkjørsel eller at dyret har skadd seg på et gjerde, ei bergsprekk eller lignende.

Det var vel også antydet at blodet var sprutet utover fordi dyret hadde "ristet på halen", noe som er ganske oppsiktsvekkende ettersom rådyr ikke har noen hale de kan riste på.

Det naturlige i mitt hode når jeg fant noe sånt ville vært å kontakte den kommunale viltvakta.
Jeg så i dag både den opprinnelige artikkelen og etterfølgende forklaringer fra en naturforvalter i Avisa Oslo.
Helt utrolig hvor mye rart mennesker innbiller seg enda så lett det er å finne opplysninger om slikt ved hjelp av Google bl a. Ikke måte på hvor mange som hadde meninger om brunst, løpetid og menstruasjon hos dyr og eggløsninger året rundt. Menstruasjon og å kaste fosteret syntes å være veletablert kunnskap om rådyr hos flertallet. Tviler på at noen klarte å oppfatte noen korreksjoner, med unntak av de som allerede kunne noe om hjortedyr og forsinket implantasjon.