Syrphinae


Hjelp! Jeg står fast. Hvem har disse smale tverrbåndene på T3 og T4?

På bakkesoleie.
Rindal Tø, 19. juni.