Tjærebevre?


Hei!
Kan dette være Tjærebevre? Vokste på Bergfuru i strandsonen
Fra Eigersund kommune. Foreligger ingen funn mellom Lista og Jæren fra før
Replies

Du skriver: "Foreligger ingen funn mellom Lista og Jæren fra før" - hvor har du sjekket?
Hei!
Sjekket i artskart. Om det er andre naturdatabaser for sopper så er jeg interessert i å få vite om disse.
Ja, det er tjærebevre. thumbsUp
Det er funn i strandsona både på Lista og i Klepp. Totalt 8 funn i Rogaland.