Gametofytter på land


Hva er grunnen til at gametofytter hos frøplanter ble en "del" av sporofyttene? Har det noe med utviklingen fra vann til land? Er det riktig å si at gametofytten hos frøplanter er pollenknapp og frøemnet?
Replies

Det er en tilpassning til tørre forhold.
Så vidt jeg forstår, så er pollenkornet den hannlige gametofytten, se:
https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/f/froeplanter.html
Takk for svar! hvorfor er det gunstigere enn å ha en egen gametofytt?
Selvstendige gametofytter trenger fuktighet for at spermcellene skal kunne nå egget.
Gametofyttene trenger vann, i det minste en regndråpe eller dugg for at befruktning skal finne sted.
Hos frøplantene "svømmer spermen i sitt eget vann".
(Det er for øvrig et klassisk forsøk å la pollenkorn spire i sukkervann.)