Grønn lav på osp


Kan dette være Kystnever? Funnet på osp sør i Østfold.
Replies

herregårdslav Pleurosticta acetabulum

Endre N