Tømming av salt i skog og bekk


Heisann!

Jeg gikk en tur i nærområder mitt her om dagen og så at to traktorer dumpet store mengder salt nedover en skog hvor det også er en bekk. De var fra bydrift. Jeg syntes dette var et rart sted å dumpe salt på og så lurte jeg på hvilke konsekvenser saltdumping kan ha for naturen i området?
Replies

Salt skal ikke dumpes i naturen. Det gjør stor skade. Problemet har vært tatt opp i forbindelse med veisalting:
https://forskning.no/naturvern-okologi-bil-og-trafikk/veisalting---et-miljoproblem/1035858

Salt kan ødelegge vegetasjon og dyreliv.

Da de gamle romerne ville ødelegge Kartago, saltet de åkrene. Det sier noe om hvor skadelig salt er. For salt i den tid var kostbart. Soldatene fikk sin lønn i salt, salær.