Artskart


Artskart har bytta server. I helga 15. og 16.4.23 var det melding om ingen kontakt med server.

No etterpå er meldinga borte. Men ein får derimot melding om "laster" og det blir ikkje noko resultat same kor lenge ein venter.

Eg har snakka med ein hos Artsdatabanken i dag, 19.4.23. Problemet ser ut til å vere at når eg søker artskart, så er alle desse hønene, eller kyllingane eller kva det er påpasselege med å sende meg same veg som sist. Den vegen fører til ein server som ikkje er der lenger.

Løysinga er dermed å bruke ein annan nettlesar som ikkje har gamle høner. Til dei rette har vore på jobb og lagt inn ei forbikopling eller kva det er som skal til. Å sende meg inn i ein hønsegard med ein annan nettlesar enn vanleg, det liknar ein heil del på mishandling.
Replies

Fjern artskart frå bokmerker og historikken det siste døgnet er visst moglege tiltak.
Fjern cookies på egen maskin løser slike problem. Unødvendig å skifte nettleser.