Finnes det fortsatt Blodigler i Østfold?


Hei! Jeg lurer på om det fortsatt eksisterer forekomster av blodiglen eller legeiglen i dammer, tjern eller innsjøer i Østfold. Er vel ikke gjort all verdens av observasjoner av denne arten de siste årene ettersom det er en rødlistet art. Har dere noen kjennskap til om den fortsatt eksisterer den dag i dag i fylket? Og hvor i fylket vi snakker om kjente observasjoner?
Martin
Replies

I følge Artsdatabanken gjør det ikke det.
Vet heller ikke om det har vært utbredt der før heller.
Folk flest har ofte forvekslet hesteigle med blodigle. Den er stor, men suger ikke blod.