Stein med fordypninger


Fant en litt underlig stein i fjære. Den har flere små "hakk" og runde/ovale fordypninger som ikke ser naturlig ut. Noen som vet? Funnet i et område hvor man vet det har vært tidligere bosetninger og hvor det blant annet er funnet gamle kokegroper.


-- Posted via biolog --
Replies

En merkelig stein, men jeg tror den har en naturlig forklaring: Det kan ha vært lav eller planter, som har fått steinen til å løse seg opp. Virkningen har vært ujevn på grunn av veksten, eller kanskje på grunn av forhold i steinen.