Rådyr som skraper i jorda - hvorfor?


Rundt hytta har jeg ofte sett oppskrapet mark/jord, gjerne under trestammer. Har lurt på om det kan ha vært grevling, uten at jeg har sett en grevling heromkring noen gang. Men i kveld så jeg ved selvsyn at det var rådyr som var "synderne". Hva graver de etter?
Replies

Tror rådyret markerer territorie ved å grave.
Ok, da er nok det forklaringen. For jeg kan ikke se noen grunn til at det er noe spesielt spiselig de "graver" etter. Og nå er vi også i sesongen der de utstøter diverse lyder for å tiltrekke seg en partner. Sånn ser det forresten ut etter gravingen:Edit: "rautingen" eller "bjeffingen" er visst også revirmarkering. Brunsttiden kommer senere, i juli eller så.
Ja, det er en del av kommunikasjonssystemet i forbindelse med brunsten. Rådyr feier tidlig og samtidig lager de små brunstgroper. Disse besøkes av andre, også andre dyr f eks mår kan stikke innom for å sjekke. At råbukker også lager brunstgroper er lite kjent, men det kan jo ikke sammenliknes med de svære gropene til elg og særlig hjortens.