Lav?


Er det lav som farger steinene gulrøde i veikanter og rasområder? Neslandsvatn 12. mai.
Replies

Lav er sopp som lever i symbiose med ein eller fleire organismer som driv fotosyntese, grønnalger og/eller blågrønnbakterier. Her manglar soppkomponenten, så dette er ein rein alge utan sambuar. Eg meiner dette må vere fiolstein (Trentepohlia jolithus), som til tross for fargen er ein grønnalge.
Tusen takk, Arnor! thumbsUp

Morten