Overkrysning


Hei! Krysningsskjemaet angår avhengig arv av to egenskaper uten overkrysning. Noen som kan forklare hva som er tanken bak krysningsskjemaet, og hvorfor ikke alle mulige genkombinasjoner er inkludert?
Replies

Alle muligheter er inkludert, KV eller kv henger sammen, og arves som "ett gen".
Men hva med kV og Kv?
kV og Kv er ikke mulig, fordi egenskapene sitter på samme kromosom.
Legg merke til at dette gjelder uten overkryssing.