Krysning


Hei. Jeg lurer på oppgave e) som spør om Kimaan kan være far til Kull 1. Er det mulig å anta at han ikke kan være far mtp. gen 4 hvor han er homozygot, og ingen av avkommene i kull 1 har disse allelene ? I tillegg lurer jeg på om det er mulig å si noe om han er dominant for disse allelene, f.eks hvis kan krysses med flora (fortsatt gen 4), måtte han vel ha vært dominant homozygot, siden Flora er heterozygot, og dermed ville ikke han ha vært far til Kull 1? Altså det ville vel ikke gitt noen utslag om Kimaan som er homozygot recessiv hadde blitt krysset med Flora som er heterozygot. Er veldig usikker i refleksjonene mine, men håper dette ga mening.