Grantre


Hei,

Vil fjerning av grantreet på bildet vedlagt + eventuelle bjørketrær, påvirke fugle- og dyreliv, og faunaen, på tomten/området?


-- Posted via biolog --
Replies

Ja, fjerning av trær påvirker faunaen. Særlig fugler bruker trær til sitteplass/gjemmested og noen ganger til reir. Ekorn og flaggspett spiser grankongler. Det er også utallige småkryp knyttet til trær. Et åpent landskap har annen flora og fauna enn et landskap med trær.

Selv om det ikke blir noen katastrofe for dyrelivet om dyrene må flytte til andre trær, er enkelt trær en viktig miljøfaktor.

Mange steder er det begrensninger for å få lov til å felle trær, se for eksempel:
https://www.haugesund.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/natur/felle-fjerne-eller-beskjare-trar/