Småspove?


I jakten på bilde av heilo dukket det opp en fugl som ble litt utydelig. Men er det godt nok til å si at det er småspove? På åker/dyrkamark, kyststrøk i Namdal, Nord-Trøndelag.
Mvh Hanne
Replies

Får ikke helt tak i om fuglen har bøyd nebb, som spover skal ha. Om småspove:
https://snl.no/sm%c3%a5spove
Her er en lydfil med småspove, lyden kan ofte være nyttig.
https://www.fuglelyder.net/smaaspove/
Bøyd nebb har den og også den lyse issestripa, så småspove er det.
Hjertelig takk for svar!smile

Mvh Hanne