Plommetre


Hei! Jeg har tatt avlegger/ liten plommeplante fra bakken med røtter fra flott " mortre"! Skal de små etterhvert poden? Hvordan gjør jeg i tilfelle det?🌞
Replies

Hei! Jeg har tatt avlegger/ liten plommeplante fra bakken med røtter fra flott " mortre"! Skal de små etterhvert podes? Hvordan gjør jeg i tilfelle det?🌞Opprinnelig postet av Anitathoreid@gmail.com
Poding gjøres som regel når en vil ha ulike kloner på samme stamme. For eksempel en robust rot og en annen sort med bedre frukt, men svake røtter.
En avlegger trenger ikke podes. Om mortreet har vært podet, så er jo spørsmålet om hvor avkommet stammer fra. Topp eller rot kan være to ulike sorter.
Podeprosessen er greit beskrevet her:
https://www.nibio.no/tema/mat/plantegenetiske-ressurser/bevaring-av-plantemateriale/hva-du-kan-gjore-selv/poding-av-frukttraer