Forhåndsreduksjon av bilder


Test av reduksjon av "tomme pixler", mikrobilde av en ubestemt flagellat:

Original, lagret med 850 punkt 300dpi

Utsnitt av samme bilde også 850 punkt 300dpi

Uskarpheten skyldes fotografenblush