Eføy


Hei!

Kan man plante Eføy nær en drikkekilde eller vil det kunne forgifte vannet?
Replies

Tror ikke det skal være noe problem. Jorda vil virke som filter.
Når det er sagt, jeg er ikke ekspert på feltet.