Forglemmegei?


Jeg tror dette er to forskjellige typer forglemmegei, men vet ikke helt hvilke.

Tror dette er åkerforglemmegei:Men er ikke helt sikker på hva den andre kan være: