Sisselrot?


Jeg har en bregne til jeg er litt usikker på. Jeg antar at det er sisselrot, men jeg har blitt oppmerksom på arten myk sisselrot, som kan være vanskelig å skille. Kan jeg ut fra de ytre kjennetegnene som vises på disse bildene med sikkerhet si at det er vanlig sisselrot, eller må den studeres i mikroskop for å fastslå arten sikkert? Vil det i så fall være tilstrekkelig med en stereolupe som forstørrer 20x?Blåfjellet, Vaksdal, ca 700 moh.
Replies

Sikker identifikasjon av sisselrot-art krev god stereolupe eller helst mikroskop. Mjuk sisselrot er berre sikkert dokumentert frå nokre stader i Rogaland, på Bømlo og ein stad i Buskerud. Dette er funn frå låglandet, og på fjellet i Vaksdal må ein rekne med at det er vanleg sisselrot, Polypodium vulgare
Takk for svar! Jeg hadde registrert den i Artsobservasjoner men slettet den igjen da jeg ble litt usikker. Men da kan jeg legge den inn igjen.