Argumenter til kvifor ein bør verna langrunner, fugleliv.


Hei eg held på med å legga fram eit forslag til verning av deler av strandsonen her i Etne, i den nye kommuneplanen. Og håpar på litt kyndig hjelp og argumentasjon til kvifor langgrunner der mange fuglearter samlar seg og beitar, er verd å ta vare på.Bente
Replies

Nå har jeg ikke studert dokumentet, men RAMSAR-konvensjonen kan vel være sentral?
https://www.ramsar.org/
https://www.ramsar.org/country-profile/norway

Våtmarker, inkludert langgrunne strender er høyproduktive økosystem, og helt avgjørende for mange fuglearter. Særlig vadefugler, som trenger å fete seg opp før trekket.

Slike områder er særlig utsatt for press, fordi det er fristende å fylle ut slike "unyttige" områder for å bruke dem til byggegrunn.

I våre dager, mens havet stiger og stormer øker, kan nok de langgrunne strendene fungere som en buffer når sjøen står på. Det må vel være bedre enn om nybyggene rammes av stormflo tredje hvert år?