Spørsmål til Dag Fosse


Hei Dag!
Du har antakelig sett observasjonen av honningblom i Tønsberg 22. august i år. Jeg bor ikke langt ifra og var det aktuelle områet i dag og lurer på følgende (jeg fant den ikke):
Hvordan er det mulig at en honningblom dukker opp i Vestfold, når alle andre observasjoner av arten de siste 23 årene skriver seg fra Hvaler i Østfold? Vet du om denne observasjonen er sjekket ut med observatøren? Finnes det observasjoner av honningblom fra andre steder av landet som ikke legges i artsobservasjoner?
Funn-området ved Tønsberg består av store åkrer med korn, potet, løk og salat og tilsvarer altså ikke det som er beskrevet i floraen - f.eks. beitemark, fukteng, kildemyr osv.

Antakelig har observatøren ment å rapportere honningurt - for den fant jeg en del av i veikantene..

....noen burde sjekke dette med obervatøren,,,

mvh
Trond NilsenReplies

Ai, nei den har jeg ikke fått med meg...takk for tipset!

Observasjoner uten foto burde ikke vært tillatt. Det er jo greit nok hvis du støter på en gaupe og ikke har kamera med deg, men for planter/moser/lav/sopp burde et telefonfoto være overkommelig og et minstekrav.

Når det er sagt, så er dette åpenbart honning_urt_ som du selv foreslår. Jeg zoomet inn i google earth og kom midt i et åkerlandskap. Funnstedet er markert ved veikant/åkerkant. Det er bortimot utelukket at honningblom skulle vokse her. Den vokser i fukteng, enten beitet eller naturlig lavvokst.

Ikke for det, den hadde jo tidligere en mye større utbredelse i Norge, langt oppover dalførene på Østlandet. Det _hender_ jo at gamle forekomster dukker opp igjen. Men dette tror jeg ikke noe på.

Jeg skal sende en mail til artsdatabanken og be dem rydde opp i dette. Antagelig må rapportøren kontaktes og rette selv.

Takk for det, Dag. Jeg legger ved et bilde fra stedet.

mvh
Trond
Nei, her er det ikke noe honningblom...men sikkert honningurt.

Mail er sendt til artsdatabanken. Om ikke rapportøren reagerer kan det sikkert bare underkjennes på manglende dokumentasjon.