Identifisering av genfeil


Hei! Jeg har et interessant spørsmål som jeg har grublet mye på, men jeg har ikke greid å konkludere. Det gjelder genetikk og identifisering av en eller to genfeil hos alpakka. Jeg har ti alpakkaer på småbruket mitt.

Her er det jeg vet:

Jeg har to egne hopper:
Viella har to sønner og én datter.
Annie er datteren. Hun har ingen kjente unger, men skal ha hatt minst ett sprang (paring), uten at man vet om det medførtr befruktning.

Jeg leide inn en annen alpakka, Trym. Han paret disse hoppene, og to andre hopper. De to andre hoppene fikk hver sin datter. Men Viella og Annie fikk hver sin dødfødte, der konklusjonen etter obduksjon viste feil på hjerte, hjertepose, én lunge var underutviklet, leveren var liten og deformert, tarmene var brune/døde og bukhinnen var ufullstendig flere steder. Veterinæren konkluderte med antakelig genfeil. Den ene levde såvidt noen timer etter fødselen, men musklene fungerte ikke. Den måtte dras ut av mor pga setefødsel. Den andre, til Viella, var død ved fødselen. Begge var ellers fullt utviklet, og ble født på termin.

Trym har kun fått døtre, trolig 7 eller 8. Ingen sønner.

Det virker derfor åpenbart at Trym har en genfeil som gjør at guttefostre ikke utvikles. Kanskje derfor en feil på Y-kromosomet.

Men det kan også være feil på halvparten av døtrene, basert på n=4 hos mine hopper. Om både halvparten av døtrene og alle guttene spontanaborterte tidlig hos andre alpakkaeiere, vet ingen, men eieren kjenner ikke til dødfødsler.

Jeg mistenker derfor genfeil også hos Viella og Annie. Kanskje på X-kromosomet, eller på et hvilket som helst annet kromosom.

Kan også nevne at den ene jenta som ble født her med Trym som far (med en annen hoppe til mor, Czarina), har en liten deformasjon/utvekst nær juret. Den ligner mistenkelig på en testikkel! Men er kanskje mer sannsynlig en slags medfødt cyste/utvekst, og har ikke endret seg på tre år siden fødselen. Det er kanskje ikke relatert til det øvrige jeg nevner.

Går det an, ut fra dette, å identifisere hvem som har genfeil, og isåfall på hvilke kromosomer (X, Y eller en av de andre)?
Replies

Vanskelig sak... Det må vel settes opp kryssings-skjema for å se hvilke egenskaper som følger hverandre.

Kjønnsbundet arv følger ofte X-kromosomet. Hetrozygote hunner kan være friske bærere, mens hannene risikerer å måtte klare seg med én defekt X.

Grovt sett, kan en vel si at med en hetrozygot Xx, så er det 50/50 sjanse for at hanner blir XY eller xY. Enten frisk eller syk. Så små tall er lite å bygge statistikk på.
Virker som hoppene dine er bærere av et defekt kromosom siden både mor og datter får avkom med samme feilutvikling. Kan være X, men vanskelig å si sikkert. Hvis Viellas sønner evt. får normalt avkom vil det tyde på feil med X (som de da ikke har arvet). At Trym bare har fått døtre kan være tilfeldig. Neppe feil på Y siden Trym lever i beste velgående. Y-kromosomet er dessuten lite med svært få gener.