Fiske yngel
Hei

Er det mulig å bestemme hvilken art disse yngel er utfra bildene? Sild? Frakkfjord i Loppa 13 Juli.
Replies

Det blir nesten vill gjetting når du ikke skriver noe om størrelser og øvrige detaljer. F eks ligger de delvis i vann, slik at bryting forstyrrer noen av proposjonene og kanskje også gjør at påbegynte finner forsvinner i bilde? Skjelettdeler er jo også noe som må vokse og utvikle seg, ikke nødvendigvis i samme fart, slik at noen proposjoner endrer seg etter hvert som de blir eldre (yngel), og de minste larvene er selvfølgelig ganske forskjellige fra det vi normalt oppfatter som yngel.
Uansett tror jeg dette er loddeyngel, ikke sild, plasseringa av finnene som er antydet og også fargespillet passer bedre med lodde.