Etsende væsker


Hvorfor etser saltsyre på huden men ikke coca-cola? Når de begge er to svært syrlige væsker, med en sammenlignbar pH?
Replies

Cola har en pH på ca. 2,5:
https://www.nrk.no/livsstil/coca-cola-har-mer-syre-enn-eddik-1.8158778
0,1 M saltsyre har pH på 1,0.
pH skalaen er logaritmisk, så fortynnet saltsyre er ca 30 ganger så surt som cola.
Konsentrert saltsyre er enda surere, men jeg har ikke sjekket pH-verdien.

Selv cola er så sur at den kan tære på tennene, og den er en utmerket rustløser...
En annen måte å si det på (foruten det med logaritmisk skala og 10 x surere eller mer basisk pr hele enhet) er at saltsyre HCl er en sterk syre, men de syrene man finner i mat og drikke er svake syrer. En sterk syre har har evne til å reagere fullt ut og hver eneste protonoverføring kan gjøre skade. Med svake syrer og baser innstiller det seg likevekter hvor buffere er sentrale. Bufferne har evne til å stå imot og beskytter til en viss grad mot andre syrer og baser, de prøver altså å beskytte mot pH-endringer.