Rapssommerfugl?


Artsorakel sier stor kålsommerfugl, men kan det like gjerne være raps?


Rindal Tø, 17. september.
Replies

Prøver å svare sjøl:
Nei, rapssommerfugl kan det ikke være - den skal vel ha mye mer grå bestøvning på ribbene på bakvingeunderside. Skal også ha tydeligere ribber på vingeoverside.