Krystalliseringsvarme


Hva betyr disse setningene:
Krystalliseringsvarmen for vann gir varmeproduksjon ved frysing. Det kan ta flere timer før et vannmettet snøfall fryser.

- Fra uio.no «Planteøkofysiologi»

Takk


-- Posted via biolog --
Replies

Det betyr at det blir avgitt varme når vann fryser. Tilsvarende kreves varme for å smelte is.
For øvrig er denne varmeendringen spesielt stor hos vann.
Her er det snakk om smeltevarme, men krystalliseringsvarme er det samme med motsatt fortegn.
https://snl.no/smeltevarme