Svart bladlav på berg


Lokaliteten er en bekkekløft 550 moh i Trøndelag, 15. august. Basisk.Men hvilken lav er dette?
Replies

Stiftglye kan kanskje vere eit alternativ.
Takk! Det trur jeg kan stemme.