En gelesopp på barved


Dette var en gammel utløe 550 moh. Små (unge?) gelesopper på endeveden, som vel var furu:

Ved foten av Resfjellet i Orkland TØ, 9. august.

- Neppe kandisbevre?
Replies

Tror det kan være bladgelesopp, eller kandisbevre. Den første går vist på både løv- og bartrær, mens den siste holder seg til barved. I følge Nylén.
Kan være det er mikroskopmat å komme til art.
Ja, det bør vel stå mellom dem to.
Gelésopper er ikke enkle å bestemme generelt sett. Treslag og festepunkter kan være avgjørende for hvilken art det kan være. Er nok en av bevrene! Bruskbevre?
https://snl.no/gel%C3%A9sopper
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/45510
Takk for begge innspillene! Vanskelig å si noe sikkert om art her.