Rhamphomyia


Er dette Rhamphomyia culicina? Verdal 12 Juni 2023
Replies

Første antenneledd er litt for gult til å vere Rh. culicina. Eg meiner du heller skal til Rh. tipularia, evt. Rh. lividiventris (hoene av desse to er vanskelege å skille utifrå bilder).

Terje
Takker, ingen av de to artene var i den nøkkelen jeg brukte, men sender den for sikker bestemmelse!