rød kjuke på død furu


Hva heter denne kjuken? Har aldri sett denne før


-- Posted via biolog --
Replies

Dette er lakkjuke.
Ser veldig ut som lakkjuker. Det er berre det at desse i utgangspunktet i all hovudsak føretrekkjer lauvtre som substrat, og då spesielt eik og or. Det er vel liten tvil om at dei her veks på furu, og eg kan ikkje finne at det kan vere nokon forvekslingsartar. Med litt ekstra googling finn eg opplyst at lakkjuke i sjeldne tilfelle har blitt registrert på furu. - Ser no at det tidlegare her på forumet har vore ein diskusjon om lakkjuke på furu.
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/30775?pagenum=1&archived=0&terms=lakkjuke

Så min konklusjon blir at dette er lakkjuke på furu, som er eit temmeleg sjeldan substrat for arten.