Hvilken lav på gråor?


Eikangervåg, Alver, et par mil nord for Bergen idag.

Fant denne laven voksende på flere gråor. Er det mulig å si hvilken art dette kan være? Kan det være orevortelav (Pertusaria pupillaris), eller er det noe helt annet?

Truls

Replies

Jeg tror det kan være orevortelav (ikke sikker).

Endre Nygaard