Stylteflue


Hvilken stylteflue er dette? Funnet ved Børsesjø, Skien 13. aaugust.
Replies

Sciapus platypterus.

Terje
Tusen takk! smile

Morten