Hvilken edderkopp?


Er dette en edderkopp som lar seg artsbestemme ut fra dette bildet? Funnet i eng 20.11, Karmøy
Replies

Ser ut til å være en slags mattevever eller dvvergedderkopp (Linyphiidae), men de er vanskelige å gå til art på uten å se på kjønnsorgan i lupe/under mikroskop.
https://artsdatabanken.no/Pages/229006/Mattevevere_og_dvergedderkopper
Men det var ellers et veldig bra bilde!