Hvilken edderkopp?


Er dette en edderkopp som lar seg artsbestemme ut fra dette bildet? Funnet i eng 20.11, Karmøy