Plante forsøk


Hei, vi lurer på hvem som suger opp mest vann av en ryllik med røtter som er renset for jord og en ryllik uten rot?
Hvis vi setter disse i ca 1 dl. vann. Hvem suger til seg mest vann da og hvorfor?
Replies

Nå er det vel for sent på året til å finne materiale til forsøket, så du får prøve å resonere deg fram...
Hva er rotas funksjon?
Skulen eller kva det kan vere vil vere ein mykje meir morosam stad viss slike oppgåver kjem i den grøne årstida, slik at ein kan prøve det ut i praksis.
Artig spørsmål å vurdere

Jeg mistenker røttene ville fått problemer med oksygen tilgang å blitt ineffektive rimelig fort, slik at planten som er avskåret vil ta opp mest vann i de første dagene. Om en lar litt av røttene være over vann med i høy fuktighet ville de kanskje vært røttene som ville vært best (Kratky method).


-- Posted via biolog --