Kort og langt trollskjegg?


Jeg har forsøkt å nøkle disse skjegglavene, men er usikker på om jeg har kommet helt i mål.
Er dette kort trollskjegg:


Og dette langt trollskjegg?


Funnet på en fuktig bergvegg langs en elv i Ringebu kommune, den 28. oktober.